Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết

Điểm tốt nghiệp đại học không đơn giản là tổng hợp các điểm số từ các môn học, mà còn phản ánh nỗ lực, sự kiên trì và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế của sinh viên.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính điểm đại học, từ việc hiểu rõ cách các điểm số được cộng dồn đến việc nhận biết các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tổng điểm cuối cùng, giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn quan trọng của cuộc đời mình.

Cách tính điểm đại học là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Cách tính điểm đại học là gì?

Hệ thống điểm tốt nghiệp đại học là cách đánh giá hiệu suất học tập của sinh viên trong các trường đại học, sử dụng một bảng điểm đặc biệt để ghi nhận kết quả. Mỗi môn học được đánh giá dựa trên các mức điểm cụ thể. Trong quá trình xác định hạng loại, điểm số từ mỗi môn học được tính toán riêng, sau đó kết quả cuối cùng được tổng hợp.

Việc xác định và phân loại điểm này cần thực hiện một cách cẩn thận và chính xác, nhằm đảm bảo sự công bằng và nhất quán trong quy trình xếp loại tốt nghiệp đại học.

Điểm tốt nghiệp đại học là như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Điểm tốt nghiệp đại học là như thế nào?

Điểm tốt nghiệp đại học là một cơ cấu đánh giá hiệu suất học tập của sinh viên, dựa trên một loạt các chỉ số như điểm trung bình học kỳ, điểm cuối kỳ và kết quả của các kỳ thi cuối kỳ. Điểm này có vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng tốt nghiệp và tiếp tục học cao hơn, có thể có ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp học thuật và sự nghiệp tương lai của sinh viên.

Điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 1. Đạt đủ điều kiện tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định.
 2. Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa phải đạt từ trung bình trở lên.
 3. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Như vậy, để đạt được công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mình. Ngoài ra còn tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học sẽ thiết lập các điều kiện bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong việc học tập.

Hướng dẫn cách tính điểm đại học chi tiết

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Hướng dẫn cách tính điểm đại học chi tiết

Điểm tốt nghiệp đại học thường được tính dựa trên các yếu tố sau đây:

Điểm học phần

Điểm số của các môn học trong chương trình đại học của bạn thường được biểu diễn trong khoảng từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4, phụ thuộc vào hệ thống điểm của trường.

Đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Nếu chương trình học của bạn bắt buộc hoặc bao gồm một đồ án tốt nghiệp, điểm từ đồ án này cũng sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp.

Quy tắc tính điểm trung bình

Một số trường đại học có các quy định cụ thể về cách tính điểm trung bình, ví dụ như tính trung bình có trọng số dựa trên số tín chỉ của mỗi môn học.

Điều kiện tốt nghiệp

Để được công nhận là tốt nghiệp, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về số lượng tín chỉ đã hoàn thành, các môn học cụ thể, và đạt được điểm trung bình nhất định.

Tính điểm GPA là gì?

GPA, viết tắt của “Grade Point Average” (Trung bình điểm), là một chỉ số biểu thị điểm trung bình của một học sinh hoặc sinh viên sau khi hoàn thành các môn học trong một kỳ học, một khóa học, hoặc toàn bộ quá trình học tập tại một cấp độ học vụ cụ thể. Điểm GPA đóng vai trò quan trọng như một tiêu chí để đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân, và nó được áp dụng phổ biến trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính điểm tốt nghiệp:

Giả sử bạn tham gia một chương trình đại học bao gồm 8 môn học, mỗi môn học có 3 tín chỉ. Bảng điểm của bạn như sau:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Cách tính điểm đại học

Tiếp theo, bạn cần kiểm tra xem điểm này có đáp ứng được các yêu cầu tốt nghiệp của trường hay không. Nếu điều kiện là GPA tối thiểu là 6.0, thì bạn đã đạt được yêu cầu để tốt nghiệp.

Điểm xếp loại bằng quy đổi chính xác ra sao?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Điểm xếp loại bằng quy đổi chính xác ra sao?

Trái ngược với cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp ở trình độ Trung học, ở đại học, việc tính điểm thường dựa trên số tín chỉ, đòi hỏi sinh viên hoàn thành các môn học để đáp ứng đủ số tín chỉ theo yêu cầu của trường cho mỗi chuyên ngành.

Số tín chỉ thường phụ thuộc vào đặc tính và độ khó của môn học. Điểm trung bình tích lũy được tính dựa trên điểm tín chỉ của từng môn và được chia thành điểm trung bình tích lũy trên thang điểm 4 và thang điểm 10. Cách tính cụ thể sẽ được mô tả chi tiết dưới đây:

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy là một trong các chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến xếp loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên có thể đạt được sau khi hoàn thành khóa học. Theo quy định tại Điều 10, Khoản 5 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các loại xếp loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 4 được quy định như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến dưới 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến dưới 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến dưới 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến dưới 2,0.

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 10

Phương pháp tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm 10 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Theo quy định tại Điều 10, Khoản 5 của Thông tư này, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10 được xác định như sau:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến dưới 9,0: Giỏi.
 • Từ 7,0 đến dưới 8,0: Khá.
 • Từ 5,0 đến dưới 7,0: Trung bình.
 • Từ 4,0 đến dưới 5,0: Yếu.

Tổng kết về chủ đề cách tính điểm tốt nghiệp đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết
Tổng kết về chủ đề cách tính điểm tốt nghiệp đại học

Quy trình đánh giá và tính điểm tốt nghiệp đại học đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sinh viên trong suốt quãng thời gian học tập tại các trường đại học. Để hoàn thành nó thành công, sinh viên cần tập trung vào việc hiểu rõ về số lượng tín chỉ cần thiết và hệ thống thang điểm áp dụng cho từng môn học.

Tuy nhiên, việc xác định điểm xếp loại cuối cùng không phải lúc nào cũng đơn giản với mọi người. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về quy trình này và hỗ trợ bạn áp dụng nó một cách hiệu quả hơn trong hành trình học tập của bạn.