Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng tốt nghiệp đại học là gì? Những loại bằng tốt nghiệp đại học phổ biến hiện nay? Đây là những thắc mắc của nhiều bạn học sinh khi chuẩn bị bước chân vào đại học. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để biết hiểu thêm về tấm bằng này nhé!

Khái niệm bằng tốt nghiệp đại học

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Dựa trên khoản 2 Điều 12 của Luật Giáo dục 2019, hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam cấp các loại văn bằng sau:

Bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở

Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Bằng tốt nghiệp Trung cấp

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

Bằng Cử nhân

Bằng Thạc sĩ

Bằng Tiến sĩ

Văn bằng trình độ tương đương

Bằng tốt nghiệp đại học, hay bằng Cử nhân, là loại văn bằng được cấp bởi hệ thống giáo dục Việt Nam cho sinh viên đã hoàn thành một chương trình đại học tại trường đại học. Thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình này thường từ 4 đến 6 năm, tùy vào ngành học được chọn.

Có bao nhiêu loại bằng tốt nghiệp đại học

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Trong số nhiều trường đại học trên khắp cả nước, chỉ tồn tại năm loại bằng tốt nghiệp chính, bao gồm:

Bằng Kỹ sư: Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật.

Bằng Kiến trúc sư: Dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Bằng Bác sĩ và Bằng Dược sĩ: Dành cho sinh viên ngành Y và Dược.

Bằng Cử nhân: Dành cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, và kinh tế.

Bằng Tốt nghiệp Đại học: Cho các ngành học khác.

Bằng Cử nhân là một văn bằng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, cấp cho sinh viên sau khi họ hoàn thành chương trình đại học. Trên bằng ghi đầy đủ thông tin cá nhân, tên trường đại học và kết quả tốt nghiệp, phục vụ cho các mục đích sử dụng sau này.

Bằng tốt nghiệp đại học do ai cấp?

Văn bằng giáo dục đại học được cấp bởi các vị trí quản lý cao nhất của cơ sở giáo dục, bao gồm Giám đốc đại học, Hiệu trưởng trường đại học, Giám đốc học viện, và Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học có chương trình đào tạo và cấp bằng ở cấp độ tương ứng.

Giám đốc đại học có thể cấp văn bằng giáo dục đại học cho sinh viên của các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trực thuộc, ngoại trừ sinh viên của các trường đại học thành viên.

Bằng tốt nghiệp đại học kỹ sư và cử nhân khác nhau như thế nào?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Cử nhân và Kỹ sư là các học vị dành cho những người đã hoàn thành chương trình đại học. Theo Luật Giáo dục Đại học năm 2012, không có sự phân biệt rõ ràng giữa bằng Cử nhân và bằng Kỹ sư. Tuy nhiên, Luật Giáo dục Đại học được sửa đổi năm 2018 đã đưa ra những bổ sung cụ thể để làm rõ sự khác biệt giữa học vị Cử nhân và Kỹ sư:

Đối với bằng Kỹ sư, trường đại học yêu cầu sinh viên hoàn thành ít nhất 150 tín chỉ. Trong khi đó, chương trình đào tạo cho bằng Cử nhân chỉ yêu cầu từ 120 đến 135 tín chỉ, tương đương với khoảng 30 tín chỉ mỗi năm.

Để nhận bằng Cử nhân, sinh viên thường học từ 3,5 đến 4 năm. Ngược lại, việc hoàn thành chương trình và nhận bằng Kỹ sư yêu cầu khoảng 4,5 đến 5,5 năm học.

Cách tính điểm xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Theo Điều 10, Khoản 5 của Quy chế đào tạo trình độ đại học, ban hành theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, sinh viên được xếp loại học lực dựa vào điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học, hoặc tổng điểm trung bình tích lũy. Xếp loại học lực trên bằng tốt nghiệp đại học sử dụng hai thang điểm:

Tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm 4

Điểm của mỗi môn học sẽ được chuyển đổi theo thang điểm để xác định xếp loại như sau:

 • 3,6 đến 4,0: Xuất sắc
 • 3,2 đến dưới 3,6: Giỏi
 • 2,5 đến dưới 3,2: Khá
 • 2,0 đến dưới 2,5: Trung bình
 • 1,0 đến dưới 2,0: Yếu
 • Dưới 1,0: Kém

Tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm 10

Điểm theo thang điểm 10 được phân loại theo các mức sau:

 • 9,0 đến 10,0: Xuất sắc
 • 8,0 đến dưới 9,0: Giỏi
 • 7,0 đến dưới 8,0: Khá
 • 5,0 đến dưới 7,0: Trung bình
 • 4,0 đến dưới 5,0: Yếu
 • Dưới 4,0: Kém

Tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm chữ

Ở Việt Nam, thang điểm chữ cho việc tính điểm trong hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng chính quy được quy định trong Quy chế Đào tạo, theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, cụ thể như sau:

 • A (8,5 – 10): Giỏi
 • B (7,0 – 8,4): Khá
 • C (5,5 – 6,9): Trung bình
 • D (4,0 – 5,4): Yếu
 • F (dưới 4,0): Kém

Thêm vào đó, một số trường đại học áp dụng các xếp loại bổ sung như:

 • A+ (9,0 trở lên): Xuất sắc
 • B+ (8,0 – 8,4): Khá giỏi
 • C+ (6,5 – 6,9): Trung bình khá
 • D+ (5,0 – 5,4): Trung bình
 • D (4,0 – 4,9): Trung bình yếu

Làm thế nào để được xếp loại giỏi bằng tốt nghiệp đại học

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Để đạt được bằng tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Khá, sinh viên cần hoàn thành đầy đủ số tín chỉ yêu cầu của chương trình đào tạo. Hiện nay, khoảng 90% các trường đại học áp dụng hệ thống đào tạo tín chỉ, với mỗi môn học thường yêu cầu ít nhất 2 tín chỉ.

Ngoài việc đạt điểm số cao, sinh viên cũng cần thể hiện phẩm chất tốt để được xếp loại tốt nghiệp Giỏi. Sinh viên không chỉ cần hiệu suất học tập xuất sắc mà còn phải đảm bảo không vi phạm pháp luật hoặc không đang chịu án kỷ luật tại thời điểm tốt nghiệp.

Thứ ba, để hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp, sinh viên cần không chỉ dựa vào điểm số chuyên môn mà còn phải có đầy đủ các loại chứng chỉ quan trọng khác. Điều này bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, và chứng chỉ giáo dục quốc phòng.

Để được xếp loại Giỏi sau khi tốt nghiệp, sinh viên cần đạt điểm tổng kết ít nhất là 8,5 trên thang điểm 10, hoặc từ 3,2 đến 3,59 trên thang điểm 4.

Một số mẫu bằng tốt nghiệp đại học hiện nay

Dưới đây là một số mẫu bằng tốt nghiệp đại học phổ biến hiện nay:

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì? Quy Định Mới Nhất Năm 2024